Persoonlijke ontwikkeling – totaal meer dan de som der delen

Persoonlijke ontwikkeling rode badeend

Persoonlijke ontwikkeling heeft de enorme reikwijdte van jou als totale persoon. Vanuit de holistische mensvisie bekeken is dat het totaal van jouw ontwikkeling op lichamelijk, mentaal, sociaal, spiritueel en emotioneel vlak. Waarbij deze vlakken niet op zichzelf staan, maar een geheel vormen waarbij het ene vlak effect heeft op het andere. De vlakken overlappen elkaar en komen in de kern zelfs helemaal samen. Het geheel is meer dan de som der delen.

Continue reading

10 tips om in goede balans te zijn

10 Tips om werkstress te verminderen en goed in balans te zijn tijdens de Week van de Werkstress. In Nederland neemt het aantal werkenden met burn-outklachten gestaag toe. Vorig jaar waren er 1,6 miljoen mensen met deze klachten, tegenover 1,3 miljoen het jaar ervoor.

Continue reading

Vriend rol: Het leven is net een treinreis! 

Vriend rol treinreis NiAnderRu

Het leven is net een treinreis! Tijdens die reis ontmoeten we al die mensen die een bepaalde rol spelen in jouw leven. Voor een lange of kortere periode. Afhankelijk van de fase in ons leven. Vorige weken had ik het over de ouderrol en de partnerrol. Hoe zit dat bij de vriend rol?

Continue reading

Partnerrol: Hoe zit dat binnen jouw team?

Partnerrol NiAndeRu

Partnerrol: Hoe zit dat binnen jouw team? Welke ruimte is er om het met elkaar te hebben over de relaties en partnerrol van elkaar? Zijn dat hilarische anekdotes, stoere verhalen, gemopper en geklaag over…. of gaat dat verder?

Continue reading

Zoveel verschillende rollen; hoe doe je dat?

Verschillende rollen persoon NiAndéRu

Als individu heb je door je leven heen verschillende rollen. Rollen die elkaar afwisselen door de fase waar je in zit. Maar ook de rollen die je tegelijkertijd vervult.

Welke rollen zijn er, en hoe werken deze samen? Daar duik ik de komende periode verder op in.

Continue reading

Jongleren met de ballen die je hoog te houden hebt

Jongleren met de ballen die je hoog te houden hebt

Zondag 14 Mei was het, in Nederland en veel andere landen, Moederdag. 

Vandaag een Blog over de verschillende ballen die je als individu hoog te houden hebt en wat ik kan bijdragen om hiermee “lekker” te jongleren.

Hoewel deze Blog qua beeld en tekst vooral lijkt te gaan over de rollen van een vrouw is deze zeker niet alleen op de vrouw van toepassing. Hoe je je ook identificeert of welke rollen je ook hebt, je hebt ballen hoog te houden. Ik identificeer mezelf als vrouw en heb deze Blog vooral geschreven vanuit mijn ervaringen. Ik ben er van overtuigt dat je zelf de vertaling naar je eigen verhaal wel kan maken.

Moederdag

Traditiegetrouw wordt het moederschap op Moederdag vereerd met een ontbijtje op bed, al dan niet zelfgemaakte attenties en het vrij houden van huishoudelijke karweitjes. Je hebt als kind vast een pastaketting voor je moeder gemaakt, haar al dan niet verbrande broodjes op bed gebracht en die dag extra je best gedaan het liefste kind op aarde te zijn. En wellicht heb je ook dit jaar Moederdag gevierd, al dan niet in de watten gelegd door je eigen kinderen of je moeder in het bloemetje zettend.

Moederdag kan echter ook beladen zijn. 

 

 

Context bepaalde grenzen

Wet en regelgeving is vaak duidelijk en dan nog kan het moeilijk zijn de ander attent te maken op het overschrijden hiervan. 

Neem de 100 km grens op de snelwegen. Wie herkent niet voorbij te worden gereden door een auto die deze grens overschrijdt. En wat nou als dat gebeurt door iemand uit jouw sociale omgeving. Maak je het dan bespreekbaar? En maakt het dan verschil in welke relatie jij tot die ander staat? 

Professionele grenzen zijn vaak afhankelijk van de professie waarop deze van toepassing zijn. Soms heel strak omlijnd en duidelijk. Soms bevatten ze meer ruimte voor persoonlijke invulling. 

Neem het dragen van veiligheidsmiddelen als helm, reflecterend vest en schoenen wanneer je in de bouw werkt. Een vastomlijnde, duidelijke grens waarop ook wet en regelgeving van invloed is. Of juist de kleding waarin je werkt in de zorg. Afhankelijk van waar je werkt draag je een uniform of eigen gekozen kleding. Wanneer er sprake is van een uniform is dit duidelijk, vastomlijnd. Wanneer er sprake is van eigen gekozen kleding is er ineens veel meer ruimte van mening te verschillen over wat passende kleding is.

Sociale grenzen zijn vaak afhankelijk van de sociale context en worden beïnvloed door wet en regelgeving, professionele grenzen en zelfs persoonlijke grenzen. Of je elkaar aanspreekt met voornaam en je elkaar tutoyeert, of een meer formele aanspreekvorm gebruikt is hiervan een voorbeeld. Evenals de afstand die je tot elkaar in acht neemt. Binnen een gezin kan het heel gebruikelijk zijn elkaar te zoenen en te knuffelen maar op het werk is dit vaak een ander verhaal. Afhankelijk van de binnen de sociale context geldende grenzen en jouw persoonlijke situatie komen jouw persoonlijke grenzen overeen met de sociale grenzen of conflicteren ze juist hiermee. En dan zijn we op het punt van persoonlijke grenzen en het al dan niet overschrijden hiervan.

Waar ligt dan de grens

Er is geen blauwdruk te geven van “hoe het heurt”. Persoonlijke grenzen zijn van jou en worden beïnvloed door persoonlijke en sociale factoren. Zoals hiervoor beschreven. Door het gesprek aan te gaan breng je de persoonlijke grenzen van eenieder in de sociale context boven tafel. Op je voorhoofd staat tenslotte niet geschreven welke persoonlijke grenzen voor jou gelden. 

In mijn vorige blog ging het over persoonlijk leiderschap. Naar mijn idee getuigt het van persoonlijk leiderschap als je deze dialoog open zoekt wanneer jouw persoonlijke grenzen in het gedrang komen. Bepaald gedrag mag dan sociaal geaccepteerd zijn binnen een bepaalde context. Wanneer dit echter indruist tegen jouw persoonlijke grenzen zul je eigenaarschap moeten nemen, door dit kenbaar te maken en eventueel zelfs consequenties te verbinden aan voortzetting van het ongewenste gedrag. Wat die consequenties zijn hangt af van waar het over gaat, in hoeverre naast persoonlijke grenzen ook professionele grenzen of zelfs wettelijke grenzen worden overschreden. Misschien vraagt het wel om herziening van de binnen deze context geldende sociale grenzen.

Op je voorhoofd staat tenslotte niet geschreven welke persoonlijke grenzen voor jou gelden. 

Persoonlijk leiderschap

Het bewaken van persoonlijke grenzen valt en staat met persoonlijk leiderschap. Dat daarvoor een plaats en tijd is lees je in mijn vorige blog en kan maken dat je toch geruime tijd het gevoel hebt dat over je grenzen wordt gegaan. Hoe moeilijk het ook is, de situatie verandert niet zolang jij deze laat bestaan door het onbesproken te laten. Elke kleine stap richting het tonen van persoonlijk leiderschap om de situatie, dan wel jouw perspectief hierop, te veranderen is er één.

Persoonlijke grenzen in een team

Naar mijn idee zal binnen een team afstemming over de sociale grenzen onderwerp van gesprek met elkaar moeten zijn en blijven. En hierin komt de kop van deze blog wat mij betreft terug. Sociale grenzen met respect voor persoonlijke grenzen. 

Hiermee kom ik ook gelijk uit op waar ik met mijn bedrijf voor wil staan. Mijn rode badeend staat voor inclusiviteit. Jij bent mooi zoals je bent en samen kunnen we verder komen.

Hoe?

Neem contact met me op doormiddel van het contactformulier op de website.

Ik ga met jou en je team het gesprek aan over dit onderwerp en wat dit betekent voor jullie samenwerking. Tot welke sociale grenzen komen jullie met elkaar en hoe kunnen jullie de samenwerking optimaliseren door inclusief te zijn.

Met veel passie help ik mensen en teams groeien. Ik werk op een no-nonsense manier, met compassie, integriteit en respect. 

Persoonlijke grenzen

persoonlijke grenzen

Naar mijn idee is geen blauwdruk te geven van “hoe het heurt”. Persoonlijke grenzen zijn persoonlijk en worden beïnvloed door een veelheid aan persoonlijke en sociale factoren.

Continue reading