Persoonlijke ontwikkeling rode badeend

Persoonlijke Ontwikkeling -
meer dan de som der delen

Daar ga je dan. 20-25 jaar, net klaar met een opleiding en wel even klaar met het leren. Veel tijd en aandacht is uit gegaan naar je professionele ontwikkeling, onderdeel van jouw persoonlijke ontwikkeling. Sinds je 4 jaar was heb je op school gezeten en is er door jou, je leraren/docenten en je directe omgeving hard gewerkt om je klaar te stomen voor waar je nu staat. Met het diploma van een beroepsopleiding in de hand, klaar voor de arbeidsmarkt. En wat ben je blij dat het leren klaar is. Maar is het ook klaar??…..

Het welness wheel

 

Persoonlijke ontwikkeling heeft de enorme reikwijdte van jou als totale persoon. Als je het vanuit de holistische mensvisie bekijkt is dat het totaal van jouw ontwikkeling op lichamelijk, mentaal, sociaal, spiritueel en emotioneel vlak. Waarbij het vanuit de holistische visie gaat om de realisatie dat deze vlakken niet op zichzelf staan, maar een geheel vormen waarbij het ene vlak effect heeft op het andere. Zoals te zien is in de afbeelding overlappen die vlakken elkaar en komen in de kern zelfs helemaal samen.

Een leven lang leren

Je hebt in die 20-25 jaar ook veel andere lessen geleerd dan die waarover het op school ging en waarvoor je nu bent opgeleid. Het is echter van veel factoren afhankelijk óf en hoeveel aandacht daarvoor is geweest. Heb je je fysiek en geestelijk vrij en veilig gevoeld. Was je de oudste, de enige, de jongste of een van velen. 

Dus daar sta je dan als jonge professional, klaar voor de arbeidsmarkt maar tegelijkertijd nog steeds aan het begin van je ontwikkeling. Want al zal je mentale ontwikkeling voor nu even minder aandacht krijgen, je ontwikkeling op sociaal, emotioneel, spiritueel en/of fysiek vlak gaat een nieuwe fase in wanneer je aan het werk gaat met je diploma. Je ontwikkeld je wellicht als partner in een relatie, gaat samenwonen of juist uit elkaar, verliest geliefden of je gezondheid en krijgt al dan niet kinderen. Slechts een kleine greep uit dat waar je leven je naar toe zou kunnen leiden en wat invloed zal hebben op je professionele carrière.

Die ontwikkeling stopt pas als je aan het eind van je leven bent gekomen. Elke levensfase heeft op de verschillende vlakken zijn uitdagingen en kansen. De afbeelding laat vooral de ideale situatie zien waarbij die ontwikkeling in evenwicht plaats vindt. Iets wat over het algemeen in je opleidingsperiode al niet het geval is geweest en wellicht ook al eerder uit balans is geraakt. Je zal gedurende je leven merken dat je van tijd tot tijd extra energie moet steken in het hervinden van balans in je persoonlijke ontwikkeling door extra aandacht/leeractiviteit op één van de vlakken te vestigen.

Persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan jouw professionele welzijn

Hoe fijn is het dan als je tijdens je arbeidzame leven een werkgever hebt die zich bewust is van het belang van ontwikkeling op alle levensgebieden. Jij bent en blijft een waardevolle medewerker  wanneer je je als professional niet alleen door kan ontwikkelen op professioneel (mentaal) vlak maar ook op één of meer van de andere vlakken. Natuurlijk vraagt dit een (financiële) inspanning van jou zelf. Echter een werkgever die jou in de gelegenheid stelt ook aan je sociale, spirituele, emotionele of fysieke ontwikkeling te werken draagt bij aan jouw welzijn als professional binnen het bedrijf.

Vraag bij het arbeidsvoorwaarden gesprek dan ook niet alleen naar wat je gaat verdienen en wat de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Maar vraag ook specifiek óf en welk ontwikkelbudget er voor medewerkers is en welke mogelijkheden dit ontwikkelbudget biedt. Wellicht is e.e.a. onder gebracht bij de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een werkgever kan ook een individueel ontwikkelbudget bieden.

 

Wat ik voor je kan doen

Met mijn rode badeend draag ik inclusie uit. Hiermee wil ik vooral aangeven dat je mooi en goed bent zoals je bent. Sociale confirmatie is tot op zekere hoogte nodig en van belang in de samenwerking, echter het unieke van eenieder kan, net als in het welnesswheel, het geheel groter en mooier maken dan het totaal van de som der delen. Als jij je als professional verder wil ontwikkelen en als unieke persoon wil shinen binnen de kaders van de sociale confirmatie van het bedrijf waarbinnen je werkt, neem dan vooral contact met me op.

In het kader van haar eigen persoonlijke ontwikkeling is mijn dochter met haar vriend naar Thailand. Mijn rode badeend is met hen mee op reis. Ik hoop wat mooie beelden van eend op reis op de socials te kunnen delen.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *