Rode badeend team inclusie

Rode Badeend in je team? Tijd voor inclusie.

Vandaag gaat mijn Blog over de Rode Badeend binnen jouw team, de vraagstukken in de samenwerking waartoe deze aanleiding kunnen geven en inclusie. Ik gebruik als metafoor voor de verschillen de rode badeend. Hebben we of zijn we niet allemaal van tijd tot tijd een rode badeend. En is het geen tijd te gaan voor inclusie, acceptatie en integratie van onderlinge verschillen en deze voor ons te laten werken.

"The Good Doctor"

Ik kijk graag naar een serie of film en heb laatst de serie “The Good Doctor*” gekeken.

Een, naar mijn idee, erg leuke serie die draait om een arts assistent Chirurgie met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hoewel zijn gedrag in contact met anderen overduidelijk leidt tot vraagstukken m.b.t. de samenwerking, is hij niet de aanleiding voor deze Blog. Ook het gedrag van de overige karakters is namelijk regelmatig aanleiding tot vraagstukken mbt de samenwerking. Allemaal zijn ze op enig moment een rode badeend tussen allemaal gele eendjes. Naar aanleiding daarvan deze Blog.

* https://viaplay.com/nl-nl/series/good-doctor-the/season-1/episode-1

Alleen al in voornoemde serie komt in elke aflevering wel een vraagstuk naar boven die betrekking heeft op de samenwerking tussen mensen. Zelfs welk gewicht er aan deze vraagstukken wordt gehangen verschilt. 

Een probleem of "a minor bump on the road".

Voor de een is het een probleem en voor de ander “a minor bump on the road”. De hoofd chirurgie die vol van zichzelf en zijn eigen gelijk, de afdeling liefst zou vullen met kopieën van zichzelf. De getinte vrouwelijke chirurg die haar plek in de mannenwereld van artsen heeft moeten bevechten en geen tegenspraak duld van met name vrouwelijke artsen. De competitieve arts assistente die door het geven van “valse” complimenten en het buiten spel zetten van haar collega arts assistenten de beste wil zijn. En ga zo maar door. Allemaal laten ze gedragingen zien die in meer of mindere mate aanleiding geven tot samenwerkingsvraagstukken. Allemaal aanleiding tot een probleem of “a minor bump on the road”. Geen van allen heeft gelijk of ongelijk en toch wordt er anders mee omgegaan. Het is het verschil in perspectief ten opzichte van wat zich voordoet wat tot dit verschil leidt. 

Inspelen op het gedrag van de individuele medewerker

Zo zal het ook bij jou op de werkvloer zijn. Kijk eens rond, heeft ook jouw team niet zijn eigen “hoofd chirurgie”, “vrouwelijke arts” en “competitieve arts assistent”. Welke metafoor je ook gebruikt of vanuit welke teamtheorie je er ook naar kijkt, in elk team leidt het gedrag van individuele medewerkers zo nu en dan tot samenwerkingsvraagstukken. Is het dan altijd nodig daar ondersteunt aandacht aan te besteden?? En zo ja hoe dan??

Het is altijd goed je bewust te zijn van de onderlinge verschillen en de verschillen in perspectief ten opzichte van hetgeen op de werkvloer wordt meegemaakt. Met perspectief bedoel ik niet alleen de plek die iemand binnen het team heeft maar ook hoe degene daar gekomen is, hoe is de rugzak gevuld en met welke bril kijkt degene naar zichzelf of de ander. 

Voel jij je soms de rode badeend in jouw team? Is er aandacht voor inclusie?

Ben of voel jij je soms de rode badeend in je team van allemaal gele eendjes? Natuurlijk kan je werkgever er voor kiezen jou, als individuele medewerker die problemen ervaart of waarmee het team een problemen ervaart, een individueel traject aan te bieden. Echter staat de ervaring van of met jou als individuele medewerker op zichzelf? Nee, naar mijn idee niet. Elk teamlid om jou heen heeft zijn eigen rol en aandeel in de problemen van of met jou. De één zal het als probleem (h)erkennen, terwijl de ander het gedrag van jou en zichzelf als “a minor bump on the road” ervaart.  

Periodiek goed naar je team kijken; verstevig of stut waar nodig en schilder niet wat rot is.

Het is dan ook heel belangrijk periodiek met een team de blik naar binnen te werpen. Uit welke individuele leden bestaat het team, wie zijn we individueel en als team, waar willen we met elkaar naar toe en hoe komen we daar met elkaar? Welke rol en taak heeft een ieder in dat proces en vooral hoe kunnen we het best omgaan met de verschillen van elkaar. Een huis wordt niet voor niets op een stevig fundament gebouwd en door gebruik te maken van dwarsverbanden. Leg als bedrijf binnen en met je teams deze dwarsverbanden. Verstevig of stut ze waar nodig, bekrachtig waar ze hun werk doen en schilder niet over wat rot is. 

Gebruik een externe partij, deze kijkt met kennis van zaken met jullie mee echter is niet bevooroordeeld t.a.v. de individuele leden of beïnvloed doordat hij/zij deel uit maakt van hetzelfde bedrijf.

Herken de verschillen en laat deze voor je werken. Wees die rode badeend in je team en zorg voor inclusie.

Ik heb deze Blog bewust geschreven naar aanleiding van de ogenschijnlijk kleine en overkomelijke verschillen tussen de leden van het artsenteam in “The Good Doctor”. Naar mijn idee is het, in welke context mensen ook contact maken, belangrijk tijd en aandacht te besteden aan de verschillen in inzicht/perspectief waarmee een ieder in deze context contact maakt. Met elkaar te gaan voor een inclusieve manier van samenwerken. De verschillen (h)erkennen en leren deze voor je te laten werken i.p.v. elkaar te (ver)oordelen en uit te sluiten vanwege deze verschillen.

Kortom;

  • Evalueer met je teams en iedere individuele medewerker periodiek hoe de teams binnen je bedrijf er bij staan.
  • Als er sprake is van samenwerkingsvraagstukken adresseer deze dan zowel individueel als binnen het team waar ze plaats vinden met een externe partij.
  • Ga voor een inclusieve manier van samenwerken.
Rode badeend inclusie

Iedereen is wel eens die rode badeend.

Als Coach richt ik mij op teams e/o (individuele) medewerkers met samenwerkingsvraagstukken. In het dagelijks leven kom ik hiervan voorbeelden genoeg tegen en ook zelf heb ik hiermee, al dan niet zelf als leidend voorwerp, te maken gehad. Ook ik ben wel eens het rode badeendje geweest. Er is naar mijn idee dan ook geen omgeving waar mensen contact hebben met elkaar waar dit niet in meer of mindere mate het geval is. Het is makkelijk degene met een verschil ten opzichte van de rest, het rode badeendje, verantwoordelijk te maken voor deze vraagstukken. Echter, is het daadwerkelijk zo dat alleen zij deze vraagstukken oproepen?? Of is het anders zijn van de ander, anders dan jijzelf,  in het samenwerken überhaupt een potentiële aanleiding tot samenwerkingsvraagstukken??

Met veel passie help ik mensen en teams groeien. Ik werk op een no-nonsense manier, met compassie, integriteit en respect. 

Wanneer jij je in deze Blog herkent als individueel medewerker of verantwoordelijk leidinggevende, nodig ik je graag uit vrijblijvend contact met mij op te nemen.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *