Collega rol NiAndéRu

Navigeren door samenwerking: De dynamiek van de collega rol

In mijn recente serie blogs heb ik uitgebreid stilgestaan bij de diverse rollen die mensen in hun leven kunnen vervullen. Met deze blog over de rol van een collega markeer ik het einde van deze serie. Of misschien kun je het beschouwen als de eerste rol, wanneer je het bekijkt vanuit het perspectief van het team.

De rol van collega zijn is voor iedereen anders

Wat je als collega’s bindt is dat je voor hetzelfde bedrijf of zelfs op dezelfde afdeling werkt. Je werkt aan hetzelfde bedrijfsdoel.

En toch kan “collega zijn” voor de één een andere betekenis hebben dan voor een ander. Vanuit welke waarden en drijfveren kijk je naar het samenwerken met anderen en in welk collegiaal gedrag uit zich dit? Jouw kijk hierop wordt mede bepaald door de fase in je leven, je ervaringen en de aard en het totaal van rollen die je vervult. Wie kent niet de ”jonge hond”, “de moederkloek of zorgmuts”, “het dagblad” of “de brombeer”? In de beelden die je nu in je hoofd ziet zal, evenals in de interpretatie van de gebruikte woorden, verschil zitten ten opzichte van de collega naast je. Voor de één zullen de gebruikte woorden een negatieve lading hebben, terwijl de ander er een liefhebbende koosnaam in ziet die iets zegt over het zichtbare gedrag. 

"Wie kent niet de ”jonge hond”, “de moederkloek of zorgmuts”, “het dagblad” of “de brombeer”? "

Samenwerken zonder jezelf te verliezen

Ben je degene die met de pet rondgaat bij een hoogtij moment van een van je collega’s? Heb je buiten het werk contact met elkaar? Het kan nuttig zijn om te streven naar samenwerking en te begrijpen hoe jouw taken bijdragen aan een groter geheel. Soms kan het nodig zijn om samen te werken, zelfs als dit betekent dat je eigen taak enigszins vertraging oploopt, omdat dit kan leiden tot betere resultaten op de lange termijn. De plek waar constructieve gesprekken plaatsvinden, kan variëren afhankelijk van de situatie. Koffieautomaatgesprekken kunnen informeler en persoonlijker zijn, terwijl vergaderingen formeler en doelgerichter kunnen zijn. Beide kunnen waardevolle communicatiekansen bieden, afhankelijk van het onderwerp en de context. 

Kom jij wel een dagje terug en blijf je langer als het werk onder druk staat óf is tijd tijd en vrij vrij. In tijden van drukte en stress kan het soms nodig zijn om flexibel te zijn en extra inspanningen te leveren om werk gedaan te krijgen. Tegelijkertijd is het belangrijk om een gezonde balans tussen werk en privé te behouden en grenzen te stellen om burn-out te voorkomen. Maar hoe kijken jouw collega’s hiernaar, en hoe reageren zij hierop?

Collegiaal gedrag belangrijk voor succesvol teamwerk

In de Arbeidsovereenkomst en bijbehorende addenda wordt, in zo objectief mogelijke termen, omschreven wat verwacht wordt van een werknemer. Zo nu en dan worden daarbij ook gedragsomschrijvingen gegeven. Collegiaal gedrag en de mate van ervaren collegialiteit gaan echter om de onderlaag. Verschil in opvatting over collegialiteit en collegiaal gedrag kan voor onvrede binnen team(s) zorgen en maken dat het werken aan hetzelfde bedrijfsdoel onder druk komt te staan. En daar vind je dan als werkgever weer wat van.

Maar wat is dan die collega rol?

Naar mijn idee omvat de collega rol zowel de objectieve aspecten van iemands taken en verantwoordelijkheden als de subjectieve elementen van persoonlijke interactie en samenwerking. Een collega’s gedrag kan inderdaad zowel beïnvloed worden door de specifieke taakomschrijving als door de persoonlijke eigenschappen en sociale dynamiek. Het begrijpen van deze bredere definitie van collegiaal gedrag kan helpen om een positieve en effectieve werkomgeving te creëren. Goede samenwerking vereist niet alleen dat individuen hun taken en verantwoordelijkheden uitvoeren, maar ook dat ze openstaan voor communicatie, empathie tonen, feedback geven en ontvangen, en bijdragen aan een gezonde teamdynamiek. Dankzij deze brede kijk op collegiaal gedrag kunnen teams beter samenwerken, problemen efficiënter oplossen en over het algemeen een positieve en productieve werkomgeving bevorderen.

Zicht krijgen op de onderlaag

Als teamcoach help ik teams zicht te krijgen op de onderlaag met als doel de samenwerking en daarmee het effectief werken aan bedrijfsdoelen te verbeteren. Door samen te kijken naar de onderlaag en hier rust in te krijgen door te werken aan inzicht en begrip, komt ruimte naar elkaar. Deze ruimte vertaalt zich in werkplezier en werkplezier vertaalt zich in meer productiviteit. 

Disc en drijfveer profielen kunnen een helpend middel zijn om inzicht te krijgen in deze diepere laag omdat zij persoonlijke kenmerken en gedragingen vertalen naar objectiveerbaar gedrag. Het is echter slechts een hulpmiddel om het gesprek te openen. Door middel van een bij het team passende combinatie van (non)verbale en creatieve werkvormen gaan we verder de diepte in.

Zou jij wel eens willen weten hoe het bij jullie in het team zit? Zorg dat ik een teamsessie met jullie kan doen en we komen er samen achter. 

 

> Lees ook mijn blog over de ouderrolpartnerrol en vriend rol.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *