Skip to content

Teamcoaching

Teamcoaching

Laat teams groeien

Met de teamcoaching van NiAndéRu laat ik teams groeien. Zo leer je beter samenwerken met jouw team en ontstaat er verbinding en hernieuwde energie. Teamcoaching kan bijvoorbeeld worden ingezet tijdens verandertrajecten of wanneer de samenwerking stroef loopt. Vaak is er sprake van onbesproken weerstand. 

Ik zorg  allereerst voor bewustwording van de eigen rol van een ieder binnen het team en laat mensen ontdekken wie zijzelf zijn. Belemmeringen die dit in de weg staan worden hierbij opgeruimd. Met teamcoaching werken we aan de onderlinge dynamiek en aan hernieuwde energie om met elkaar als team samen te werken.

Dit doe ik met een no nonsens benadering, door te spiegelen en mensen dusdanig te coachen zodat zij zelf de conclusie trekken. Door humor in te zetten weet ik teams te bereiken en tot denken te zetten. Zo laat ik teams groeien met teamcoaching.

teamcoaching teams NiAndeRu Coaching en advies teams groeien

Wil jij groeien met jouw team?

Methode NiAndéRu

Tijdens de coaching gebruiken we zoveel mogelijk de eigen kennis, kwaliteiten en inzichten van de deelnemers. Ik geloof dat dat de beste manier is om inzichten te verwerven over het eigen functioneren en het functioneren als een team. Hierbij kijk ik nadrukkelijk naar het ‘systeem’, oftewel: hoe reageert men op elkaar en hoe wordt (ineffectief) gedrag daardoor in stand gehouden?

Naast gesprekstechnieken, dialogen en waarde spellen zijn er diverse creatieve werkvormen die ik in kan zetten. Daarbij kijk ik naar wat bij jullie organisatie past. Denk aan tekenen, schilderen, wandelen en mindfulness sessies, maar ook boks sessies vallen onder de mogelijkheden.

 

Werkwijze teamcoaching

Teams laten groeien met teamcoaching

Tijdens het intakegesprek bespreken we samen de doelen en kaders van het traject. Daarna doe ik een voorstel voor het aantal bijeenkomsten en het tempo. Als we het eens zijn met elkaar, leggen we de afspraken vast in een overeenkomst. Mijn aanbod is altijd op maat. De trajecten kunnen we bij jullie op locatie doen of op een locatie naar keuze.

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we gezamenlijk met alle deelnemers:  

Teamcoaching teams groeien NiAndeRu