persoonlijke grenzen

Mét respect voor persoonlijke grenzen

Er is de laatste maanden veel te doen over persoonlijke grenzen en het door anderen overschrijden hiervan. Vooral in de media verschijnt steeds wel een nieuw schandaal over publieke personen die de persoonlijke grenzen van anderen hebben overschreden. En daarvoor ter verantwoording worden geroepen. Soms gaat het zelfs over grenzen die dusdanig zijn overschreden dat onderzocht wordt of het gaat om het overschrijden van wettelijke grenzen. Ik ga geen lans breken voor degenen die grenzen overschrijden of degenen die dit overkomt. Noem mij Zwitserland!

Ook ik bevind me echter in een wereld waar het respecteren van persoonlijke grenzen een hot topic is. Toch wil ik me er aan wagen hierover mijn gedachten te laten gaan.

Sociaal en professioneel

Het woord zegt het al: persoonlijke grenzen zijn persoonlijk en gaan over jou en de grenzen die jij stelt aan de ander. Welk gedrag of welke uitspraken accepteer jij wel of niet van een ander. Waar deze grenzen liggen verschilt van persoon tot persoon, evenals dat de context waarin je je bevindt bepalend kan zijn voor waar jouw persoonlijke grenzen liggen. In deze context zit ook gelijk een eerste vraagstuk. De context waarin je je bevindt bevatten een mengeling van sociale grenzen, al dan niet professionele grenzen en wettelijke grenzen. En deze mengeling van grenzen kan bepalend zijn voor de persoonlijke grenzen die jij in die context aanhoudt. Maar kunnen ook botsen met jouw persoonlijke grenzen.

Context bepaalde grenzen

Wet en regelgeving is vaak duidelijk en dan nog kan het moeilijk zijn de ander attent te maken op het overschrijden hiervan. 

Neem de 100 km grens op de snelwegen. Wie herkent niet voorbij te worden gereden door een auto die deze grens overschrijdt. En wat nou als dat gebeurt door iemand uit jouw sociale omgeving. Maak je het dan bespreekbaar? En maakt het dan verschil in welke relatie jij tot die ander staat? 

Professionele grenzen zijn vaak afhankelijk van de professie waarop deze van toepassing zijn. Soms heel strak omlijnd en duidelijk. Soms bevatten ze meer ruimte voor persoonlijke invulling. 

Neem het dragen van veiligheidsmiddelen als helm, reflecterend vest en schoenen wanneer je in de bouw werkt. Een vastomlijnde, duidelijke grens waarop ook wet en regelgeving van invloed is. Of juist de kleding waarin je werkt in de zorg. Afhankelijk van waar je werkt draag je een uniform of eigen gekozen kleding. Wanneer er sprake is van een uniform is dit duidelijk, vastomlijnd. Wanneer er sprake is van eigen gekozen kleding is er ineens veel meer ruimte van mening te verschillen over wat passende kleding is.

Sociale grenzen zijn vaak afhankelijk van de sociale context en worden beïnvloed door wet en regelgeving, professionele grenzen en zelfs persoonlijke grenzen. Of je elkaar aanspreekt met voornaam en je elkaar tutoyeert, of een meer formele aanspreekvorm gebruikt is hiervan een voorbeeld. Evenals de afstand die je tot elkaar in acht neemt. Binnen een gezin kan het heel gebruikelijk zijn elkaar te zoenen en te knuffelen maar op het werk is dit vaak een ander verhaal. Afhankelijk van de binnen de sociale context geldende grenzen en jouw persoonlijke situatie komen jouw persoonlijke grenzen overeen met de sociale grenzen of conflicteren ze juist hiermee. En dan zijn we op het punt van persoonlijke grenzen en het al dan niet overschrijden hiervan.

Waar ligt dan de grens

Er is geen blauwdruk te geven van “hoe het heurt”. Persoonlijke grenzen zijn van jou en worden beïnvloed door persoonlijke en sociale factoren. Zoals hiervoor beschreven. Door het gesprek aan te gaan breng je de persoonlijke grenzen van eenieder in de sociale context boven tafel. Op je voorhoofd staat tenslotte niet geschreven welke persoonlijke grenzen voor jou gelden. 

In mijn vorige blog ging het over persoonlijk leiderschap. Naar mijn idee getuigt het van persoonlijk leiderschap als je deze dialoog open zoekt wanneer jouw persoonlijke grenzen in het gedrang komen. Bepaald gedrag mag dan sociaal geaccepteerd zijn binnen een bepaalde context. Wanneer dit echter indruist tegen jouw persoonlijke grenzen zul je eigenaarschap moeten nemen, door dit kenbaar te maken en eventueel zelfs consequenties te verbinden aan voortzetting van het ongewenste gedrag. Wat die consequenties zijn hangt af van waar het over gaat, in hoeverre naast persoonlijke grenzen ook professionele grenzen of zelfs wettelijke grenzen worden overschreden. Misschien vraagt het wel om herziening van de binnen deze context geldende sociale grenzen.

Op je voorhoofd staat tenslotte niet geschreven welke persoonlijke grenzen voor jou gelden. 

Persoonlijk leiderschap

Het bewaken van persoonlijke grenzen valt en staat met persoonlijk leiderschap. Dat daarvoor een plaats en tijd is lees je in mijn vorige blog en kan maken dat je toch geruime tijd het gevoel hebt dat over je grenzen wordt gegaan. Hoe moeilijk het ook is, de situatie verandert niet zolang jij deze laat bestaan door het onbesproken te laten. Elke kleine stap richting het tonen van persoonlijk leiderschap om de situatie, dan wel jouw perspectief hierop, te veranderen is er één.

Persoonlijke grenzen in een team

Naar mijn idee zal binnen een team afstemming over de sociale grenzen onderwerp van gesprek met elkaar moeten zijn en blijven. En hierin komt de kop van deze blog wat mij betreft terug. Sociale grenzen met respect voor persoonlijke grenzen. 

Hiermee kom ik ook gelijk uit op waar ik met mijn bedrijf voor wil staan. Mijn rode badeend staat voor inclusiviteit. Jij bent mooi zoals je bent en samen kunnen we verder komen.

Hoe?

Neem contact met me op doormiddel van het contactformulier op de website.

Ik ga met jou en je team het gesprek aan over dit onderwerp en wat dit betekent voor jullie samenwerking. Tot welke sociale grenzen komen jullie met elkaar en hoe kunnen jullie de samenwerking optimaliseren door inclusief te zijn.

Met veel passie help ik mensen en teams groeien. Ik werk op een no-nonsense manier, met compassie, integriteit en respect. 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *